Záruka spokojnosti

Pokiaľ nie ste úplne spokojní, môžete zakúpený výrobok do 90 dní od zakúpenia vrátiť alebo vymeniť bez poplatku, získať kredit v plnej výške na nákup iného výrobku alebo si nechať vrátiť peniaze v plnej výške kúpnej ceny. Na všetky výrobky sa okrem zákonnej 2 ročnej záručnej lehoty vzťahuje aj 90 dňová záruka spokojnosti.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky Amway:

  1. ktoré boli použité na iné účely, na aké boli určené pri bežnom domácom použití;
  2. ktoré boli zámerne poškodené alebo nesprávne použité;
  3. výrobky distribuované spoločnosťou Amway, na ktoré je stanovená špeciálna doba vrátenia; a/alebo (iv) výrobky, na ktoré sa vzťahuje výslovná písomná záruka.
Číslo autorizácie: 79030-C0W5Y0
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ružová 2882/23, 934 01 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. NUTRILITE je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.